Home » » Tour Mỹ liên tuyến đông tây Hoa Kỳ 19/09/2014

Tour Mỹ liên tuyến đông tây Hoa Kỳ 19/09/2014

Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ nhân viên và hướng dẫn viên du lịch  dạn dày kinh nghiệm, 2 đoàn Big Promotion tháng 9 (17/09 và 19/09) với hơn 100 quý khách hàng đã thành công tốt đẹp và trở về an toàn.\r\nĐặt tour tháng 10 ngay tại website : www.vietmytourist.com\r\n\r\n1601396_780094835387443_964260302799564359_n 1969229_780094848720775_7764017516161566400_n 10006195_780094825387444_7095054100047197936_n-1 10557276_780094832054110_7610347566288417212_n 10592637_780094845387442_4002189176346025343_n 10603296_780094818720778_5078528727950008892_n 10636254_780094822054111_5311226765664489275_n 10649742_780094838720776_5303534385846525918_n